Tillbaka till startsidan
Webblösning utvecklad av:  Meriq AB
Startande spelare:   440     Fördelning män/kvinnor:   90%/10%
Totalt antal starter: 1771 Antal spelade starter: 1750
 
 

Tävlingsregler

Spelform

Kvalet spelas över 8 serier europeiskt spelsätt, 2 spelare per bana.
Varje kvalstart inleds med 4 provrutor per spelare.

Fördefinierat antal banor i varje kvalstart:
För 1-8 spelare används 4 banor.
För 9 eller fler spelare används så många banor som behövs vid starten av första serien.
(Antalet banor är alltid hälften av hur många spelare (vid ojämnt antal anmälda sätts en sparring in) som skall deltaga i starten).
För samtliga starter gäller förflyttning efter varje serie ett steg till höger. Högsta bannumret är alltid vändbana ner till lägsta bannumret.

HCP

Dynamiskt HCP per varje deltävlings officiella startdatum dock max 35 p/serie.

Placering i kvalet

Om spelare hamnar på samma poäng i kvalet räknas den först som har:
1. Bästa serie 8 inkl hcp
2. Bästa serie 7 inkl hcp
osv
Om man har exakt samma resultat samtliga 8 serier placeras den med flest strike först, därefter antal spärr.

Rangordning för turbo

Maxpoäng i turbon är 300 poäng, om flera spelare har 300 poäng räknas högsta föregående serie inklusive hcp.

Barometern

I varje deltävling delas barometerpoäng ut baserat på placering efter kvalspelet.
De hundra första spelarna får poäng, första plats ger 100 p, andra 99 p, tredje 98 p, osv.
Bonuspoäng delas ut baserat på hur många deltävlingar man deltagit i - en tävling 5 p, två tävlingar 10 p, tre tävlingar 20 p, fyra tävlingar 40 p, fem tävlingar 80 p.
Om spelare hamnar på samma poäng efter sista barometern:

1 Räknas bästa placering i 1 enskild deltävlig (kvalet)
2 Räknas nästa bästa placering o.s.v

Finalspel i varje deltävling

Till final i varje deltävling går de 28 bäst placerade i kvalet, 2 st högsta rena slagning samt 2 st turbo från serie 7 och 8.
Steg 1.1*: Spelare 17-28, 2 st högsta rena slagning samt 2 st turbo 7 och 8 från kvalet spelar 5 serier från scratch.
Steg 1.2*: Spelare 1-16 från kvalet spelar 5 serier från scratch.
Steg 2: Spelare 1-16 från steg 1.1 samt 1.2 spelar 5 serier från scratch.
Steg 3: Spelare 1-8 från steg 2 spelar Round Robin från scratch med 30 p bonus för vunnen serie, 15 p bonus för oavgjord serie, totalt 7 serier.
I Round Robin är högsta resultat per serie inkl hcp 300 poäng.
OBS! Round Robin spelas AM spelsätt 1 spelare per bana. Spelaren på vänsterbana startar varje serie. Banbehandling sker inför steg 1.1, 1.2 och steg 2.
*I hallar med 16 banor eller fler spelas steg 1.1 och 1.2 i samma start över 16 banor, där sker förflyttning med 3 banor till höger efter varje serie.
Startbanor i finalspelet lottas inför steg 1 och 2, i steg 3 placeras spelarna så att placering 1 och 2 från steg 2 möts i den sista omgången av Round Robin, och om det är flera spelare från samma klubb möts de om det är möjligt i första eller andra omgången.

Banbehandling i finalspel

Banbehandling sker inför samtliga finalsteg utom inför Round RobinPlacering i resultatlistan

Om två eller flera blir utslagna i samma serie blir den med högsta resultat i sista spelade serien först placerad, vid lika resultat i sista serien blir den med högsta totalresultatet först placerad.

Tourfinalen

Samtliga, förutom de 16 bästa på barometern, som spelat alla 5 deltävlingar får spela semifinal. Semifinalen spelas from säsongen 2010/2011 i samma hall som slutfinalen.
Bokning till semifinalen sker via hemsidan.
Startbana/startordning lottas inför varje start.
Semifinal och final är kostnadsfri.
Dynamiskt HCP i semifinal och final per dagen före semifinalen.
De 16 bästa från barometern samt de 16 bästa från semifinalen deltager i Tourfinalen.
OBS! Deltagare i semifinalen som kvalificerar sig till finalen men ej närvarar vid finalen, diskvalificeras och erhåller ej prispengar för finalen, vid sådant tillfälle äger den som placerat sig på 17 plats rätt att deltaga i finalen. Om det är fler som inte närvarar kommer plats 18 med osv. Detta gäller ej de som eventuellt inte kommer om de kvalificerat sig via barometern, då gäller sedvanliga regler för prispengar.

Avbokning

Avbokning av starttider måste ske senast 24 timmar före spelstart, annars debiteras ordinarie startavgift.
OBS! Sista start i varje deltävling är EJ avbokningsbar, anmälan till den är bindande.

Prispengar

Om man ej kan deltaga i ett finalspel som man är kvalificerad till måste man meddela detta senast 24 timmar före spel för att erhålla prispengar motsvarande sista plats. Denna regel gäller ej semifinalist till tourfinalen, se regler för tourfinalen.


Lagtävling

I varje deltävling anordnas en klubbtävling för onominerade 4-mannalag.
1:a plats erhåller 3000:- 2:a plats erhåller 2000:- och 3:e plats erhåller 1000 kr vilket betalas ut till prisplacerade klubbars Plus- eller Bankgiro.
Varje klubb deltager med ett 4-mannalag oavsett hur många från föreningen som deltager. Resultatet presenteras löpande på hemsidan. Om en spelare byter klubb under pågående deltävling räknas spelarens resultat till den klubb som denne tillhörde vid sitt första starttillfälle i aktuell deltävling. Totalsumman avgör resultatordningen dvs om en klubb har färre än 4 spelare till start men ändå har högst resultat vinner denna klubb. Om totalsumman är lika mellan en eller flera klubbar rangordnas dessa inte, utan de tilldelas samma placering, om detta uppstår för prisberättigad plats delas prissumman lika mellan de lag som är placerade på dessa platser.